Հայտարարություններ

 

 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

 

 

 

 

«Կայուն գյուղատնտեսական գործելակերպի վերաբերյալ վերապատրաստողների վերապատրաստում» (13 համայնքներում ՈԲՓՄՀ)

IRFSP/TA/CQS-2019/012

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779 

Ավելին...


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ 

 

26.03.2021


 

Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ)

Դրամաշնորհ թիվ 2000001401

Պայմանագիր` Ստարտափ փաթեթներ Պատուհան 1-ի նախապես ընտրված շահառուների համար

Հղում թիվ GEF/ICB-2019/002

Ավելին...

 07.12.2020


 

Խորհրդատվական ծառայություններ, Մոնիտորինգի և գնահատման (ՄևԳ) մասնագետ 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

IRFSP/TA/CQS-2020/010

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

 17.11.2020


 

Խորհրդատվական ծառայություններ, Գենդերային հարցերի և սոցիալական ներառման մասնագետ

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

IRFSP/TA/CQS-2020/011

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

17.11.2020 


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում/

IRFSP/TA/CQS-2019/007

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ԳԶՄՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ No -2000000780

Ավելին...

25.08.2020


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում

/ IRFSP/TA/CQS-2019/007

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ԳԶՄՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ No -2000000780

Ավելին...

 03.08.2020


 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

Փոխառություն/դրամաշնորհ. թիվ – 2000000779/2000000780

IRFSP/CW/NCB-2018/001

Ավելին...

03.07.2020


 

«Ընտրված տարածքներում ագրոանտառաբուծության և հողերի  վերանայում և նոր հողերի ընտրություն»

GEF/QCBS-2019/003  

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԵԳՖԱԾ)

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈԲԱԼ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ /ԳԷՀ/ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ - 2000001401

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

06.04.2020


 

«Ջրամատակարարման եվ ոռոգման համակարգերը սպասարկող կառույցների  արդյունավետությունը և կայունությունը բարձրացնելու նպատակով  ուսուցման կազմակերպում»

IRFSP/TA/CQS-2019/011

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

04.03.2020


 

 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

“ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում”

IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին...

 02.03.2020


 

 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Տավուշի մարզեր/,

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

IRFSP/TA/CQS-2019/005

Ավելին․․․

16.01.2020


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում»

IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․

 16.01.2020


 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Պատուհան 1-ի շրջանակում մեկնարկային փաթեթների իրականացում

GEF/QCBS-2019/001

Խորհրդատվական ծառայություններ. որակի եվ գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ - 2000001401

Ավելին․․․


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

24.12.2019


 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

«Արդյունքների գնահատում Համայնքային ջրամատակարարման (ՀՋ) և Ոռոգման բաշխման փոքրև միջին համակարգերի (ՈԲՓՄՀ) ենթաբաղադրիչների շրջանակում»

IRFSP/TA/CQS-2019/013

Ավելին․․․

04.12.2019 


 


"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779 

«Ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիգիենայի (ՋՋՀ, WASH) վերաբերյալ իրազեկության արշավ»       

IRFSP/TA/CQS-2019/010

Ավելին․․․ 

29.02.2019 


  

Ազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն" ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

"ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում" IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին...

 23.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր 
փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի 
մարզի Հոռոմ համայնքի  ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի  լրացուցիչ վերակառուցում»  

IRFSP /CW/NCB-2019/016

Ավելին... 

 21.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն 
Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող GEF/TA/IS-2019/001

Ավելին...

 15.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն
Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող GEF/TA/IS-2019/001

Ավելին...

10.10.2019


 

Ազգային մրցութային սակարկություն 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

“ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում” IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․

09.09.2019


 

Ազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն" ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

"ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում" IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․


 01.08.2019


 

Բազմազանեցման և պարենային ապահովության ծրագրի իրականացման համար" GEF/TA/QCBS-2018/002

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ /ԳԷՀ/, Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում ծրագրի Դրամաշնորհ 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ Դրամաշնորհ No 2000001401 

Ավելին․․․


 02.02.2018


Միջազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, IRFSP/CW/ICB-2016/037

Ավելին...

 

 15.05.2017


"Կայուն այգեգործական համակարգերում ներդրումների քարտեզագրում ու պլանավորում և Լանդշաֆտի վերականգնման ուսումնասիրություն ու պլանավորում"

GEF/TA/QCBS-2016/009

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ /ԳԷՀ/, Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում ծրագրի Դրամաշնորհ 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ Դրամաշնորհ No 2000001401 

Ավելին...

 10.03.2017


 

"Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն/ծրագրային խմբի սահմանում" IRFSP/TA/QCBS-2016/023

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

10.03.2017


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
/ ՀՀ Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզեր/,

IRFSP/TA/CQ-2016/038

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ`Ընտրություն  ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Ավելին...

13.09.2016


 

"Ելակետային գնահատում" IRFSP/TA/QCBS-2016/033
"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն" Ծրագիր
Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն
ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

26.08.2016


 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր
փոխառություն. թիվ – 1673 P
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում

IRFSP/CW/ICB-2016/037

Ավելին...

26.08.2016"Ելակետային գնահատում" IRFSP/TA/QCBS-2016/033

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

 Ավելին...

17.08.2016 


 

"Ելակետային գնահատում"  IRFSP/TA/QCBS-2016/033

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

21.04.2016 


   

"Ենթակառուցվածքների  և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն 

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Ավելին...

12.04.2016թ.


 

Միջազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառուցում  և ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, IRFSP/CW/ICB-2016/010

Ավելին...

09.04.2016թ. Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

(Լոռու, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզեր), IRFSP/TA/CQ-2016/036
«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ
Ընտրություն` Հիմնված խորհրդատուի որակավորման վրա 

ՄԶՕՀ փոխառություն No-1673 

Ավելին...

 


 

Ազգային մրցութային սակարկություն

«Ենթակառուցվածքների եւ գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր
Փոխառություն No-1673 P

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն.
ՀՀ Տավուշի, Լոռու, Վայոց Ձորի, Շիրակի, Արագոծոտնի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի 2016թ. ջրամատակարարում և ՀՀ Սյունիքի մարզի 2016թ. ոռոգում
IRFSP/TA/QCBS-2016/015 

Գլոբալ Էկոլոգիական  Հիմնադրամի (ԳԷՀ) ծրագրի համակարգող

«Ենթակառուցվածքների  և  գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն

GEF/TA/IS-2016/024

Ավելին...

 


 

Տեխնիկական աջակցություն 

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ` որակի և գնի վրա հիմնված ընտրություն

RACP/TA/QCBS-2015/079

Ավելին... 

 


 

Վարկային մասնագետ

ՀՀ ԿԱ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման-ԾԻԳ» ՊՀ

«Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց»

Ավելին...


 


 

Տեխնիկական աջակցություն

«ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

RACP/TA/QCBS-2015/079

Ավելին...


 


 

 Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» Ծրագիր

խորհրդատվական ծառայությունների ընտրություն` հիմնված խորհրդատուի որակի և գնի հիման վրա

ԳԶՄՀ-ի փոխառություն No 817-AM 

Ավելին...


 


 

Ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

ՀՀ Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի
և Արագածոտնի մարզերի ջրամատակարարում

Միջազգային մրցութային սակարկություն

փոխառություն No 817-AM

RACP/CW/ICB-2015/073

Ավելին...


 


 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Հեր Հեր և Գլաձոր համայնքների ջրամատակարարում, Ագարակաձոր և Ռինդ համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի գազաֆիկացում, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին և Դաշտադեմ համայնքների գազամատակարարում

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

Փոխառություն No 1390P

Միջազգային մրցութային սակարկություն

RACP/CW/ICB-2015/066

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն /ՀՀԼոռու, Վայոցձորի, Շիրակի, Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզեր, ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում 2015թ. /RACP/TA/QCBS/2015/068

նախագծում և հեղինակային հսկողություն. /ՀՀ Տավուշի, ՀՀ Վայոցձորիմարզեր, ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցում 2015թ. /RACP/TA/QCBS/2015/072

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն ./ՀՀ Տավուշի մարզ, 2015թ. գազամատակարարում և ջրամատակարարում/ 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն ./ՀՀ Լոռու, Վայոց Ձորի, Շիրակի, Արագածոտնի մարզեր 2015թ. գազամատակարարում և ջրամատակարարում/

Ավելին...
Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /Տավուշի , Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր, 2014- 2015թթ., ընդլայման աշխատանքեր/, RACP/TA/CQ-2014/058/1;

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /Արագածոտնի մարզ, 2014-2015թթ. ընդլայման աշխատանքներ/, RACP/TA/CQ-2014/058/2

Ավելին...

 


 

 

Գյուղական կարողությունների ստեղծում ծրագիր, փոխառություն No 1390P ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքի միջին ճնշման գազատարերի կառուցում RACP/CW/NCB-2014/001

Ավելին...

 


 


"Տնտեսական մոդելավորում և իրագործելիություն", RACP/TA/QCBS-2014/047

"ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ" ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՆԻԴԱ Դրամաշնորհ ԴԱ/ -817-AM

Ավելին...

 


 

 
 
 
 
 


Վիդեո բաժին
Հրապարակումներ
ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ10:5422.01.2016Գյուղական ենթակառուցվածքները կզարգանան IFAD—ը շատ է կարեւորում Հայաստանի հետ...
IFAD-ՀՀ 20-ԱՄՅԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ09:4704.11.2015 «Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ» (ԳԶՄՀ)-ՀՀ 20-ամյա համագործակցությունը...
Լուրեր
ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ11:4001.03.2021ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ...
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ11:3808.06.2018ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հյուրընկալել է Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի...
ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆՄԱՆ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՆԱև «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿԸ»11:0009.02.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, Կոնվերս բանկի կորպորատիվ բիզնեսի գծով...
ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ15:3929.01.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»-ի գլխավոր...
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ Է ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ` ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ16:4225.04.2017ՀՀ կառավարությունում մարտի 16-ին գումարվել է հերթական նիստը, որը վարել է ՀՀ վարչապետ Կարեն...
ԳՅՈՒՂՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿՎԻ16:1831.03.2017Գյուղերում սկսվել է գարնանացանը, Գյուղնախարարությունն էլ հաշվարկում է իրականացրած ու նախատեսվող...Տարադրամի փոխարժեք
USD-482.59
EUR-543.30
RUB-8.53