Հայտարարություններ

Translator
 
 

Translator
 
 

Translator
 
 

 
 
 

 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

 

 

 

Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ)

Դրամաշնորհ թիվ 2000001401

Պայմանագիր` Ստարտափ փաթեթներ Պատուհան 1-ի նախապես ընտրված շահառուների համար /Երրորդ փուլ/

Հղում թիվ GEF/NCB-2022/002

Ավելին...

01.12.2022 


 

W1 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (III Փուլ),

IRFSP/TA/CQS-2022/002

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» Ծրագիր

ԳԶՄՀ Դրամաշնորհ No 2000000780

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

29.11.2022  

«ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում” IRFSP/TA/CQS-2021/003

Հայաստանի Հանրապետություն

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն»  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա /ԸԽՈ/

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

07.07.2022


 

«Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ և կլոր սեղաններ» IRFSP/TA/CQS-2021/002

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն»  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա /ԸԽՈ/

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

21.06.2022


 

«ԵԳՖԱԾ-ի հաջողության պատմությունների արձանագրում և տեսաֆիլմի ստեղծում»

IRFSP/TA/CQS-2021/003

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն»  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա /ԸԽՈ/

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

17.06.2022 Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ)

ԳԷՀ Դրամաշնորհ թիվ 2000001401

Պայմանագրի վերնագիրը` Ներդրումներ լանդշաֆտների վերականգնման միջոցառումների /8 Լոտով/

ՄՄՍ #՝ GEF/CW/СCB-2019/004

Ավելին...

 22.03.2022


 

IFRSP/TA/QCBS-2020/005/ Infrastructure and Rural Finance Programme Final Impact Assessment (including RFF, FREDA)

REPUBLIC OF ARMENIA

“INFRASTRUCTURE AND RURAL FINANCE SUPPORT PROGRAMME”

CONSULTING SERVICES; QUALITY AND COST-BASED SELECTION

IFAD LOAN - 2000000779

 More...


TOR


LETTER 

 

 23.02.2022


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» Ծրագիր

W2 ծրագրով արդեն ընտրված շահառուների համար վերահսկողության, մոնիտորինգի և մենթորության իրականացում (II Փուլ)

IRFSP/TA/CQS-2020/002

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

20.10.2021


 

Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ) 

Դրամաշնորհ թիվ 2000001401

Պայմանագիր` Ստարտափ փաթեթներ Պատուհան 1-ի նախապես ընտրված շահառուների համար /Երկրորդ փուլ/

Հղում թիվ GEF/ICB-2021/001

Լոտ 1 - GEF/ICB-2021/001-1` Պտղատու ծառերի տնկիներ

Լոտ 2 - GEF/ICB-2021/001` Թունելային տիպի ջերմոցներ

Լոտ 3 - GEF/ICB-2021/001-3` Սրսկիչներ, խոտհնձիչներ, մոտոբլոկներ

Լոտ 4 - GEF/ICB-2021/001-4` Մրգի էլեկտրական չորանոցներ

Լոտ 5 - GEF/ICB-2021/001-5` Մրգի Քամու չորանոցներ

Լոտ 6 - GEF/ICB-2021/001-6` Մեղվաընտանիքներով փեթակներ

Ավելին...

 19.10.2021


 

Review of agroforestry measures in selected areas and selection of new lands

GEF/QCBS-2019/003 / 

REPUBLIC OF ARMENIA

“INFRASTRUCTURE AND RURAL FINANCE SUPPORT PROGRAMME”

CONSULTING SERVICES; QUALITY AND COST-BASED SELECTION

GEF GRANT - 2000001401

More...


TOR


LETTER OF INTEREST


 08.07.2021


 

TA for developing and strengthening the PPP to launch management model of the cooling facilities in Vardenik and Horom communities

IFRSP/TA/QCBS-2020/006

REPUBLIC OF ARMENIA

"INFRASTRUCTURE AND RURAL FINANCE SUPPORT PROGRAMME"

CONSULTING SERVICES; QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS)

IFAD Loan –2000000779

IFRSP/TA/QCBS-2020/006.

More...


TOR


LETTER OF INTEREST


 02.06.2021


 

 "Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” Ծրագիր 

Վերապատրաստում` ԱՏՀ (GIS) մոնիտորինգի վերաբերյալ

GEF/TA/CQS-2019/007

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ


 27.04.2021


 

«Կայուն գյուղատնտեսական գործելակերպի վերաբերյալ վերապատրաստողների վերապատրաստում» (13 համայնքներում ՈԲՓՄՀ)

IRFSP/TA/CQS-2019/012

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779 

Ավելին...


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ 

 

26.03.2021


 

Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ)

Դրամաշնորհ թիվ 2000001401

Պայմանագիր` Ստարտափ փաթեթներ Պատուհան 1-ի նախապես ընտրված շահառուների համար

Հղում թիվ GEF/ICB-2019/002

Ավելին...

 07.12.2020


 

Խորհրդատվական ծառայություններ, Մոնիտորինգի և գնահատման (ՄևԳ) մասնագետ 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

IRFSP/TA/CQS-2020/010

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

 17.11.2020


 

Խորհրդատվական ծառայություններ, Գենդերային հարցերի և սոցիալական ներառման մասնագետ

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

IRFSP/TA/CQS-2020/011

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

17.11.2020 


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում/

IRFSP/TA/CQS-2019/007

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ԳԶՄՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ No -2000000780

Ավելին...

25.08.2020


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում

/ IRFSP/TA/CQS-2019/007

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ԳԶՄՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ No -2000000780

Ավելին...

 03.08.2020


 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ և Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքներում սառանարանային տնտեսությունների կառուցում

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

Փոխառություն/դրամաշնորհ. թիվ – 2000000779/2000000780

IRFSP/CW/NCB-2018/001

Ավելին...

03.07.2020


 

«Ընտրված տարածքներում ագրոանտառաբուծության և հողերի  վերանայում և նոր հողերի ընտրություն»

GEF/QCBS-2019/003  

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԵԳՖԱԾ)

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈԲԱԼ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ /ԳԷՀ/ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ - 2000001401

Ավելին...

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

06.04.2020


 

«Ջրամատակարարման եվ ոռոգման համակարգերը սպասարկող կառույցների  արդյունավետությունը և կայունությունը բարձրացնելու նպատակով  ուսուցման կազմակերպում»

IRFSP/TA/CQS-2019/011

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

04.03.2020


 

 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

“ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում”

IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին...

 02.03.2020


 

 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Տավուշի մարզեր/,

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

IRFSP/TA/CQS-2019/005

Ավելին․․․

16.01.2020


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում»

IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․

 16.01.2020


 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Պատուհան 1-ի շրջանակում մեկնարկային փաթեթների իրականացում

GEF/QCBS-2019/001

Խորհրդատվական ծառայություններ. որակի եվ գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ - 2000001401

Ավելին․․․


ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


ԴԻՄՈՒՄ ՆԱՄԱԿ

24.12.2019


 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

«Արդյունքների գնահատում Համայնքային ջրամատակարարման (ՀՋ) և Ոռոգման բաշխման փոքրև միջին համակարգերի (ՈԲՓՄՀ) ենթաբաղադրիչների շրջանակում»

IRFSP/TA/CQS-2019/013

Ավելին․․․

04.12.2019 


 


"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Ընտրություն խորհրդատուի որակավորման հիման վրա

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779 

«Ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիգիենայի (ՋՋՀ, WASH) վերաբերյալ իրազեկության արշավ»       

IRFSP/TA/CQS-2019/010

Ավելին․․․ 

29.02.2019 


  

Ազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն" ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

"ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում" IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին...

 23.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր 
փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի 
մարզի Հոռոմ համայնքի  ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի  լրացուցիչ վերակառուցում»  

IRFSP /CW/NCB-2019/016

Ավելին... 

 21.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն 
Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող GEF/TA/IS-2019/001

Ավելին...

 15.10.2019


 

«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն»  ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն
Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի /ԳԷՀ/ ծրագրի համակարգող GEF/TA/IS-2019/001

Ավելին...

10.10.2019


 

Ազգային մրցութային սակարկություն 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

“ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում” IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․

09.09.2019


 

Ազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն" ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

"ՀՀ Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքում գործող ջրամատակարարման համակարգում ջրի ֆիլտրման կայանի կառուցում" IRFSP /CW/NCB-2019/002

Ավելին․․․


 01.08.2019


 

Բազմազանեցման և պարենային ապահովության ծրագրի իրականացման համար" GEF/TA/QCBS-2018/002

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ /ԳԷՀ/, Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում ծրագրի Դրամաշնորհ 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ Դրամաշնորհ No 2000001401 

Ավելին․․․


 02.02.2018


Միջազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, IRFSP/CW/ICB-2016/037

Ավելին...

 

 15.05.2017


"Կայուն այգեգործական համակարգերում ներդրումների քարտեզագրում ու պլանավորում և Լանդշաֆտի վերականգնման ուսումնասիրություն ու պլանավորում"

GEF/TA/QCBS-2016/009

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ /ԳԷՀ/, Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում ծրագրի Դրամաշնորհ 

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԷՀ Դրամաշնորհ No 2000001401 

Ավելին...

 10.03.2017


 

"Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն/ծրագրային խմբի սահմանում" IRFSP/TA/QCBS-2016/023

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

10.03.2017


 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
/ ՀՀ Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզեր/,

IRFSP/TA/CQ-2016/038

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ`Ընտրություն  ՀԻՄՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Ավելին...

13.09.2016


 

"Ելակետային գնահատում" IRFSP/TA/QCBS-2016/033
"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն" Ծրագիր
Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն
ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

26.08.2016


 

"Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր
փոխառություն. թիվ – 1673 P
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Ծովինար և Վարդենիկ համայնքների և ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում

IRFSP/CW/ICB-2016/037

Ավելին...

26.08.2016"Ելակետային գնահատում" IRFSP/TA/QCBS-2016/033

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

 Ավելին...

17.08.2016 


 

"Ելակետային գնահատում"  IRFSP/TA/QCBS-2016/033

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն"  Ծրագիր

Խորհրդատվական Ծառայություններ` Որակի և Գնի վրա հիմնված ընտրություն

ԳԶՄՀ Փոխառություն No 2000000779

Ավելին...

21.04.2016 


   

"Ենթակառուցվածքների  և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր 

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն 

ՄԶՕՀ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆ No -1673 P

Ավելին...

12.04.2016թ.


 

Միջազգային մրցութային սակարկություն

"Ենթակառուցվածքների և գյուղա­կան ֆինանսավորման աջակցություն” ծրագիր

փոխառություն. թիվ – 1673 P

ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի համայնքների ջրամատակարարաման համակարգերի վերակառուցում  և ՀՀ Սյունիքի մարզի համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, IRFSP/CW/ICB-2016/010

Ավելին...

09.04.2016թ. Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

(Լոռու, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզեր), IRFSP/TA/CQ-2016/036
«Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ
Ընտրություն` Հիմնված խորհրդատուի որակավորման վրա 

ՄԶՕՀ փոխառություն No-1673 

Ավելին...

 


 

Ազգային մրցութային սակարկություն

«Ենթակառուցվածքների եւ գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր
Փոխառություն No-1673 P

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն.
ՀՀ Տավուշի, Լոռու, Վայոց Ձորի, Շիրակի, Արագոծոտնի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի 2016թ. ջրամատակարարում և ՀՀ Սյունիքի մարզի 2016թ. ոռոգում
IRFSP/TA/QCBS-2016/015 

Գլոբալ Էկոլոգիական  Հիմնադրամի (ԳԷՀ) ծրագրի համակարգող

«Ենթակառուցվածքների  և  գյուղական ֆինանսավորման աջակցու­թյուն» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ, Անհատ խորհրդատուի ընտրություն

GEF/TA/IS-2016/024

Ավելին...

 


 

Տեխնիկական աջակցություն 

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

Խորհրդատվական ծառայություններ` որակի և գնի վրա հիմնված ընտրություն

RACP/TA/QCBS-2015/079

Ավելին... 

 


 

Վարկային մասնագետ

ՀՀ ԿԱ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման-ԾԻԳ» ՊՀ

«Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց»

Ավելին...


 


 

Տեխնիկական աջակցություն

«ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

RACP/TA/QCBS-2015/079

Ավելին...


 


 

 Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» Ծրագիր

խորհրդատվական ծառայությունների ընտրություն` հիմնված խորհրդատուի որակի և գնի հիման վրա

ԳԶՄՀ-ի փոխառություն No 817-AM 

Ավելին...


 


 

Ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

ՀՀ Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի
և Արագածոտնի մարզերի ջրամատակարարում

Միջազգային մրցութային սակարկություն

փոխառություն No 817-AM

RACP/CW/ICB-2015/073

Ավելին...


 


 

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Հեր Հեր և Գլաձոր համայնքների ջրամատակարարում, Ագարակաձոր և Ռինդ համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերակառուցում, ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի գազաֆիկացում, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին և Դաշտադեմ համայնքների գազամատակարարում

«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիր

Փոխառություն No 1390P

Միջազգային մրցութային սակարկություն

RACP/CW/ICB-2015/066

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն /ՀՀԼոռու, Վայոցձորի, Շիրակի, Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի մարզեր, ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում 2015թ. /RACP/TA/QCBS/2015/068

նախագծում և հեղինակային հսկողություն. /ՀՀ Տավուշի, ՀՀ Վայոցձորիմարզեր, ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցում 2015թ. /RACP/TA/QCBS/2015/072

Ավելին...


 


 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն ./ՀՀ Տավուշի մարզ, 2015թ. գազամատակարարում և ջրամատակարարում/ 

Նախագծում և հեղինակային հսկողություն ./ՀՀ Լոռու, Վայոց Ձորի, Շիրակի, Արագածոտնի մարզեր 2015թ. գազամատակարարում և ջրամատակարարում/

Ավելին...
Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /Տավուշի , Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր, 2014- 2015թթ., ընդլայման աշխատանքեր/, RACP/TA/CQ-2014/058/1;

Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն /Արագածոտնի մարզ, 2014-2015թթ. ընդլայման աշխատանքներ/, RACP/TA/CQ-2014/058/2

Ավելին...

 


 

 

Գյուղական կարողությունների ստեղծում ծրագիր, փոխառություն No 1390P ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքի միջին ճնշման գազատարերի կառուցում RACP/CW/NCB-2014/001

Ավելին...

 


 


"Տնտեսական մոդելավորում և իրագործելիություն", RACP/TA/QCBS-2014/047

"ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ" ԾՐԱԳԻՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՆԻԴԱ Դրամաշնորհ ԴԱ/ -817-AM

Ավելին...

 


 

 
 
 
 
 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

TA for developing and strengthening the PPP to launch management model of the cooling facilities in Vardenik and Horom communities, IFRSP/TA/QCBS-2020/006

 

REPUBLIC OF ARMENIA

INFRASTRUCTURE AND RURAL FINANCE SUPPORT PROGRAMME

CONSULTING SERVICES; QUALITY AND COST BASED SELECTION (QCBS)

IFAD Loan –2000000779

 

The Republic of Armenia has received Loans from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the OPEC Fund for Agricultural Development (OFID) and Grants from Global Environmental Facility (GEF) and IFAD and intends to apply part of these proceeds to make payments under the contract for: TA for developing and strengthening the PPP to launch management model of the cooling facilities in Vardenik and Horom communities, IFRSP/TA/QCBS-2020/006.

 Վիդեո բաժին
Հրապարակումներ
ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ10:5422.01.2016Գյուղական ենթակառուցվածքները կզարգանան IFAD—ը շատ է կարեւորում Հայաստանի հետ...
IFAD-ՀՀ 20-ԱՄՅԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ09:4704.11.2015 «Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ» (ԳԶՄՀ)-ՀՀ 20-ամյա համագործակցությունը...
Լուրեր
ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ11:4001.03.2021ՎԱՀԱՆ ՔԵՐՈԲՅԱՆԸ ԾԱՆՈԹԱՑԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԻ...
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ11:3808.06.2018ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հյուրընկալել է Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի...
ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԻՄՆՄԱՆ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎԱԾ ՎԱՐԿԵՐ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՆԱև «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿԸ»11:0009.02.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, Կոնվերս բանկի կորպորատիվ բիզնեսի գծով...
ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ, ԿԱՐԿՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ և ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ15:3929.01.2018ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Աշոտ Հարությունյանը, «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ»-ի գլխավոր...
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ Է ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ` ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ16:4225.04.2017ՀՀ կառավարությունում մարտի 16-ին գումարվել է հերթական նիստը, որը վարել է ՀՀ վարչապետ Կարեն...
ԳՅՈՒՂՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԿՇԱՐՈՒՆԱԿՎԻ16:1831.03.2017Գյուղերում սկսվել է գարնանացանը, Գյուղնախարարությունն էլ հաշվարկում է իրականացրած ու նախատեսվող...Տարադրամի փոխարժեք
USD-482.59
EUR-543.30
RUB-8.53